Súťaž Ukážte, že na to máte


Sprav video a vyhraj
Účelom súťaže „Ukážte, že nato máte“ bolo kreatívne zapojenie širokej verejnosti do projektu Na veku záleží”s cieľom zamedziť dostupnosť predaja tabakových výrobkov neplnoletým. Našou snahou je dosiahnutie zmeny prístupu spotrebiteľov k nákupu tabakových výrobkov a ich spolupráca s predajcami tabakových výrobkov formou aktívneho preukázania svojho veku pri kúpe tabakových výrobkov, aby sa tak ešte viac zúžila možnosť prístupu neplnoletých k tabakovým výrobkom.

Ako ste sa mohli zapojiť do súťaže:

1. Stačilo natočiť video v dĺžke max. 30 sekúnd, video zaznamenané mobilným telefónom, alebo kamerovou technikou.
2. Vyplniť súťažný formulár a zaslať video na stránke www.navekuzalezi.sk
3. Súťaž trvala od 2.5.2018 do 29.5.2018
4. Súťažné videá bolo potrebné zaslať do 18.5.2018 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.
5. Následne 21.5.2018 boli videá zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/navekuzalezi
6. Dať LIKE videu do 29.5.2018.

Viac informácii o súťaži nájdete v Pravidlach súťaže.

Hlavnou cenou súťaže v jednotlivých súťažných kategóriách sú finančné výhry v hodnote:
 
300 €

1. miesto

130 €

2. miesto

70 €

3. miesto


 
Vyhlásenie výhercov organizátorom sa uskutoční 31.5.2018 v Bratislave na tlačovej konferencii Na veku záleží. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Mená výhercov súťaže budú následne zverejnené na webovej stránke www.navekuzalezi.sk. Výhry výhercom budú odovzdané osobne.

Výherné videá:

1. miesto: video Buďte pripravení


2. miesto: video Pozor na vek


3. miesto: video Na veku záleží