Viac o projekte

Vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti "Na veku záleží" sa už dve desaťročia usiluje dosiahnuť spoločnými silami ciele, ktoré sú v súlade s jeho názvom.
Tým je zamedzenie predaja tabakových výrobkov neplnoletým. To, že "Na veku záleží“ všetkým, čo sa podieľajú na tomto projekte, dokazujú jeho výsledky a vzácna synergia spolupráce medzi podnikateľskou verejnosťou a štátnou správou.

Prioritou projektu "Na veku záleží“ je snaha napomôcť čoraz lepšiemu dodržiavaniu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v praxi. Je postavený na princípe vzdelávania predajcov a zameriava sa na tie časti zákona o ochrane nefajčiarov, ktoré sa dotýkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým. Ročne sa jeho prostredníctvom vyškolí viac ako 20 000 predajcov. Jednou z priorít všetkých zúčastnených subjektov je dodržiavanie etických princípov a snaha o zodpovedné podnikanie aj nad vymedzený legislatívny rámec.

Zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým je téma, ktorá by mala byť predmetom celospoločenskej diskusie a to je dôvod, prečo oslovuje aj širokú verejnosť.

Na veku záleží 2017 - video z tlačovej konferencie

Partneri tohto projektu

Organizačný garant

INCOMA Slovakia

Odborný garant

ZOCR SR

Odborný garant

SZZV

Odborný garant

SAMO

Finančný garant

Philip Morris Slovakia

Projekt podporujú

Ministerstvo hospodárstva

Projekt podporujú

Slovenská obchodná inšpekcia

Projekt podporujú

Úrad verejného Zdravotníctva SR

Projekt podporujú

ZMOS

Partneri

Partneri

Partneri

GGT

Partneri

Partneri

Partneri

Partneri

História projektu na osi

Za všetko hovorí graf

Slovenská obchodná inšpekcia každoročne vykonáva kontroly predajcov ktoré sú zamerané na predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Na základe použitia rovnakej metodiky vykonávania kontroly, vieme navzájom porovnať každý rok alebo daný polrok. Kontroly v rámci projektu sa vykonávajú od roku 2009. Výsledky kontroly si môžete pozrieť v uvedenom grafe.
graf_final_2017
Našou úlohou je pomáhať predajcom tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, aby sme im pomohli správne dodržiavať  zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Každý rok sa zaujímame a zisťujeme z terénu, čo je najväčším problémom z hľadiska dodržiavania tohto zákona v praxi.

Pre rok 2017 sme pripravili:

Vizuál kampane 2017

pomocou ktorej upozorňujeme verejnosť, že predajcovia majú právo kontrolovať vek kupujúceho a záleží im na tom, aby nepredali tabakový výrobok neplnoletým.

Nálepku

ktorá bude umiestnená priamo na predajnej ploche v mieste, kde dochádza k predaju tabakových výrobkov, ktorou upozorňujeme spotrebiteľov, že zákon zakazuje predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov a zároveň uvádzame aj výšku možnej pokuty, pokiaľ by došlo k takémuto predaju.

Súťaž pre verejnosť

spot, ktorým povzbudzujeme spotrebiteľa napomáhať obchodníkom dodržiavať zákon.

Spoty z minuloročnej kampane.