Viac o projekte

Fajčenie mladistvých a maloletých je problém. Na ich veku záleží.

Prostredníctvom projektu Na Veku záleží sa snažíme už takmer dve desaťročia hovoriť o probléme fajčenia mladistvých a maloletých. Vzdelávame najmä predajcov a širokú verejnosť, aby neplnoletým deťom nepredávali a neponúkali cigarety.

I napriek tomu, že štatistiky fajčenia mladistvých a maloletých klesajú, počet detí, ktoré majú skúsenosti s fajčením je významný. Približne 40 % 15-ročných, pätina 13-ročných a približne 7% 11-ročných školákov uvidelo, že už niekedy fajčili cigarety. Častejšie chlapci ako dievčatá.

Pomôcť vyriešiť tento problém môžeme jedine spoločne. Dôležitý je nielen prístup obchodníkov, trafík, reštauračných prevádzok, pivární, či krčiem, ale aj dospelých ľudí, prevažne fajčiarov a kamarátov, ktorí mladistvým cigarety predajú či ponúknu.

Dodržiavanie zákona a spolupráca všetkých zainteresovaných strán prináša výsledky.

Partneri tohto projektu

Organizačný garant

INCOMA Slovakia

Odborný garant

ZOCR SR

Odborný garant

SZZV

Odborný garant

SAMO

Finančný garant

Philip Morris Slovakia

Projekt podporujú

Ministerstvo hospodárstva

Projekt podporujú

Slovenská obchodná inšpekcia

Projekt podporujú

Úrad verejného Zdravotníctva SR

Projekt podporujú

ZMOS

História projektu na osi

Za všetko hovorí graf

Slovenská obchodná inšpekcia každoročne vykonáva kontroly predajcov ktoré sú zamerané na predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Na základe použitia rovnakej metodiky vykonávania kontroly, vieme navzájom porovnať každý rok alebo daný polrok. Kontroly v rámci projektu sa vykonávajú od roku 2009. Výsledky kontroly si môžete pozrieť v uvedenom grafe.

Mladiství a fajčenie

Tínedžerský a školský vek je najcitlivejším obdobím, kedy začínajú mladí ľudia skúšať návykové látky a sú príčinou začiatku ich pravidelného užívania. Čím skôr dieťa začne s fajčením, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku závislosti na fajčení vo vyššom veku. Samozrejme nemenej významný je negatívny vplyv fajčenia počas dospievania na celkové zdravie v dospelosti.

Skúsenosť s fajčením

Tínedžerský a školský vek je najcitlivejším obdobím, kedy začínajú mladí ľudia skúšať návykové látky a sú príčinou začiatku ich pravidelného užívania. Čím skôr dieťa začne s fajčením, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku závislosti na fajčení vo vyššom veku. Samozrejme nemenej významný je negatívny vplyv fajčenia počas dospievania na celkové zdravie v dospelosti.

Fajčenie, priatelia a komunita

Prvým zdrojom cigariet pre neplnoleté deti sú priatelia a kamaráti z partie. Zvedavosť, neznalosť, neskúsenosť, dokázať si niečo, ale aj pocit patriť do partie sú dôvody, prečo mladí ľudia začínajú fajčiť v skorom veku. Vzťah k fajčeniu ovplyvňujú priatelia do značnej miery. Ak fajčí partia, alebo niekto z partie, riziko získania ďalšieho fajčiara do partie je omnoho ľahšia. Pätina dievčat a chlapcov vo veku 15 rokov majú najlepšieho priatelia, ktorý denne fajčí. U 13-ročných detí fajčí približne 10% ich najlepších priateľov.

Fajčenie v rodine

Slovensko podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí ku krajinám s pomerne vysokým výskytom fajčenia. Závislosť na fajčení je vyššia ak s ním začínajú mladí ľudia už v tínedžerskom veku. Výrazný vplyv na rozhodnutie u nedospelých detí či a kedy začať fajčiť má skutočnosť, že aspoň jeden z rodičov v domácnosti fajčí. Podľa posledných prieskumov u detí vo veku 11 – 15 rokov fajčí približne pätina matiek a tretina otcov.

Fajčenie v rodine

Slovensko podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí ku krajinám s pomerne vysokým výskytom fajčenia. Závislosť na fajčení je vyššia ak s ním začínajú mladí ľudia už v tínedžerskom veku. Výrazný vplyv na rozhodnutie u nedospelých detí či a kedy začať fajčiť má skutočnosť, že aspoň jeden z rodičov v domácnosti fajčí. Podľa posledných prieskumov u detí vo veku 11 – 15 rokov fajčí približne pätina matiek a tretina otcov.

Vizuál projektu

pomocou ktorej upozorňujeme verejnosť, že predajcovia majú právo kontrolovať vek kupujúceho a záleží im na tom, aby nepredali tabakový výrobok neplnoletým.

Vizuál projektu >>

Nálepku

ktorá bude umiestnená priamo na predajnej ploche v mieste, kde dochádza k predaju tabakových výrobkov, ktorou upozorňujeme spotrebiteľov, že zákon zakazuje predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov a zároveň uvádzame aj výšku možnej pokuty, pokiaľ by došlo k takémuto predaju.

Nálepka >>

Kartičku Desatoro pre predajcov

aktívna pomôcka pre predajcov ako komunikovať a zapojiť sa doprojektu Na veku záleží.

Kartička Desatoro pre predajcov >>

Prepočítavadlo veku

pomôcka, ktorá slúži obchodníkom na overenie veku zákazníka pri predaji tabakových výrobkov.

Prepočítavadlo veku >>
Spoty z minuloročnej kampane.