Viac o projekte

Fajčenie detí a tínedžerov je problém. Na ich veku veľmi záleží.

Iniciatíva Na veku záleží sa už takmer štvrťstoročie venuje problematike fajčenia mladistvých a maloletých. Vzdelávame nielen predajcov a širokú verejnosť, aby neboli ľahostajní a nepredávali, či neponúkali neplnoletým deťom tabakové výrobky, ale prostredníctvom projektu H3KNISA aktívne oslovuje aj stredoškolákov, ktorým ich motivuje, aby nefajčili.

Tabaková mládež

Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie. Na prahu dospelosti má skúsenosti s fajčením polovica opýtaných tínedžerov. Až 90 % z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť pred 19. rokom života.

Dodržiavanie zákona a spolupráca zainteresovaných strán prináša výsledky.

Pomôcť vyriešiť problém fajčenia neplnoletých deti môžeme jedine spoločne. Dôležitý je nielen prístup výrobcov, obchodníkov, trafík, reštaurácií, pivární a krčiem, ale aj dospelých ľudí, prevažne fajčiarov a kamarátov, ktorí mladistvým tabakové výrobky predávajú a ponúkajú.

Fajčenie mladých a zdravie

Na mladý organizmus, ktorý je ešte stále vo vývoji, má fajčenie ešte závažnejší vplyv, ako u dospelých. Aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov:
 
 • významne znížiť imunitu,
 • znížiť obsah kyslíka v krvi,
 • spôsobovať častejšie respiračné ochorenia,
 • zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku,
 • podpísať sa pod väčšiu únavu detí,
 • mať vplyv na pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy,
 • spôsobovať rýchlejšie kazenie zubov
 • a z estetického hľadiska v jeho dôsledku viac páchne z úst a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások.

Partneri tohto projektu

Odborný garant

Slovenská obchodná inšpekcia

Odborný garant

Úrad verejného Zdravotníctva SR

Partneri

SAMO

Partneri

Asociácie hotelov a reštaurácií

Partneri

ZOCR SR

Partneri

Philip Morris Slovakia

História projektu na osi

Za všetko hovorí graf

Slovenská obchodná inšpekcia každoročne vykonáva kontroly predajcov ktoré sú zamerané na predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Na základe použitia rovnakej metodiky vykonávania kontroly, vieme navzájom porovnať každý rok alebo daný polrok. Kontroly v rámci projektu sa vykonávajú od roku 2009. Výsledky kontroly si môžete pozrieť v uvedenom grafe.

Skúsenosť s fajčením

Tínedžerský a školský vek je najcitlivejším obdobím, kedy začínajú mladí ľudia skúšať návykové látky a sú príčinou začiatku ich pravidelného užívania. Čím skôr dieťa začne s fajčením, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku závislosti na fajčení vo vyššom veku. Samozrejme nemenej významný je negatívny vplyv fajčenia počas dospievania na celkové zdravie v dospelosti. Viac ako polovica detí v školskom veku 11 - 14 rokov skúsila niekedy cigaretu. Tretina z nich fajčí aspoň raz mesačne. Denne fajčí až štvrtina žiakov základných škôl v tínedžerskom veku.

Skúsenosti s fajčením

Skúsenosti s fajčením potvrdilo 40 % mladých ľudí vo veku 15 až 17 rokov. Štvrtina fajčí denne (14%), resp. niekoľkokrát za týždeň (12%).

Kedy začínajú deti fajčiť?

Až 90 % z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť v tínedžerskom veku. Na Slovensku približná polovica mladých fajčiarov začala fajčiť vo veku 15 až 16 rokov . Viac ako tretina mladistvých začala fajčiť ešte pred 15. rokom života.

Fajčenie, priatelia a komunita

Prvým zdrojom cigariet pre neplnoleté deti sú priatelia a kamaráti z partie. Zvedavosť, neznalosť, neskúsenosť, dokázať si niečo, ale aj pocit patriť do partie, sú dôvody, prečo mladí ľudia začínajú fajčiť v skorom veku. Vzťah k fajčeniu ovplyvňujú priatelia do značnej miery. Ak fajčí partia, alebo niekto z partie, riziko získania ďalšieho fajčiara do partie je omnoho vyššia. Takmer dve tretiny neplnoletých fajčiarov uvádzajú, že fajčia aj ich priatelia a oni nechcú byť iní. Menej ako polovica mladých fajčí, pretože im to chutí alebo preto, že fajčenie im príde trendy a cool. Pätina mladých fajčí, pretože sa u nich doma vždy fajčilo, tak „prečo nie ja“.

Fajčenie v rodine

Slovensko podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí ku krajinám s pomerne vysokým výskytom fajčenia. Závislosť na fajčení je vyššia ak s ním začínajú mladí ľudia už v tínedžerskom veku. Výrazný vplyv na rozhodnutie u nedospelých detí či a kedy začať fajčiť má skutočnosť, že aspoň jeden z rodičov v domácnosti fajčí. Podľa posledných prieskumov u detí vo veku 11 – 15 rokov fajčí približne pätina matiek a tretina otcov.

Fajčenie v rodine

Slovensko podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí ku krajinám s pomerne vysokým výskytom fajčenia. Závislosť na fajčení je vyššia ak s ním začínajú mladí ľudia už v tínedžerskom veku. Výrazný vplyv na rozhodnutie u nedospelých detí či a kedy začať fajčiť má skutočnosť, že aspoň jeden z rodičov v domácnosti fajčí. Podľa posledných prieskumov u detí vo veku 11 – 15 rokov fajčí približne pätina matiek a tretina otcov.

Čo si mladí myslia o škodlivosti fajčenia?

Fajčenie tínedžerov má omnoho závažnejší dopad na ich zdravie. Závislými sa môžu stať už po vyfajčení piatich balení cigariet. Takmer polovička z nich však škodlivosť fajčenia nerieši. Ďalšia takmer tretina vplyv fajčenia na zdravie bagatelizuje.

H3KNISA


Deň bez vyučovania. Žiadne výchovné koncerty, žiadne prednášky, ale motivujúce témy, príbehy a výzvy od inšpiratívnych influencerov a mladých ľudí z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. To je H3KNISA, inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov, ktorý má u študentov a pedagógov veľký úspech.

Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie. Až 90 % dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku. Na strednej škole pravidelne fajčí viac ako štvrtina (26 %) mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Dokonca na prahu dospelosti už má skúsenosti s fajčením polovica študentov. A nepovažujú to za problém. Hovoriť o vplyve fajčenia na mladý organizmus preto treba už v škole.

BEZ VYUČOVANIA, V MALÝCH KOMUNITÁCH A BEZ PEDAGÓGOV
H3KNISA pripravovala iniciatíva Na veku záleží niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. Na mladých totiž nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia a skúšajú fajčenie. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne ich generácie, ktorí už niečo dosiahli.

H3KNISA na stredných školách je deň bez vyučovania, plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie:
 
 1. atraktívne témy, ktoré študenti žiadajú,
 2. rovesnícky prístup 3K generácie, generácie tretieho tisícročia,
 3. workshopy v malých skupinách,
 4. bez pedagógov a
 5. nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

PODNIKANIE, FINANCIE, SEBALÁSKA, EKOLÓGIA, STRES ČI SEXUÁLNA VÝCHOVA
H3KNISA prináša na stredné školy množstvo inšpiratívnych lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu fajčením.

Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi, z ktorého vyplynulo čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali.

MLADÍ MLADÝM
Lektori sú známi influenceri alebo mladí ľudia, ktorých študenti poznajú, sledujú ich a sú pre nich určitými prirodzenými vzormi a autoritami. Mnohých poznajú zo sociálnych sietí a z online sveta prišli priamo do offline sveta - do ich školy.

Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. Študenti si mohli vybrať z viacerých workshopov, na ktorých v neformálnej atmosfére, bez pedagógov, diskutovali s viac ako 15 lektormi, ako sú Bekim, ambasádor projektu a influencer Matúš Okajček, Valentína Sedíleková z OZ Chuť žiť, Maroš s kolegami z OZ Prima, Katarína Peterová alias LaFlorita o udržateľnej móde, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Filip Schlosser z Financopédie, Val a Denis zo Sexuálnej výchovy, cestovateľ Rado Hoppej z blogu Nie je túra bez Štúra, tréner Marek Keveš, ale aj meditujúci raper Lyrik H, či Vilam Štajgár a Filip Jovanovič z Jovitepu a Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbeholi podnikanie na strednej škole.

ZÁUJEM STREDNÝCH ŠKÔL
Projekt H3KNISA v školskom roku 2022/2023 navštívil spolu 16 stredných škôl v 11 mestách po celom Slovensku. Vyše 20 lektorov už “odučilo” viac ako 580 workshopov a h3klo približne 3 500 stredoškolákov.

H3KNISA bude pokračovať aj v aktuálnom školskom roku, preto školy, ktoré majú pre svojich žiakov záujem o tento moderný koncept prevencie závislostí od fajčenia, sa môžu už teraz zaregistrovať na webe H3KNISA www.h3knisa.sk.

Pozrite si video dokument o aktivitách H3KNISA na stredných školách a Deň bez vyučovania plný zaujímavých a inšpiratívnych workshopov.
 
 • Ak sa chcete H3KNÚŤ tiež, dajte follow na  H3KNISA

Tipy pre rodičov

MÁTE DOMA TÍNEDŽERA? FAJČÍ?
ČO MÔŽU ROBIŤ RODIČIA A OKOLIE


Zodpovedný prístup výrobcov, vzdelávanie predajcov, prísna legislatíva a kontroly štátnych orgánov nemôžu byť jediné, čo majú problém fajčenia detí a mladistvých riešiť.

Iniciatíva Na veku záleží sa minulý rok spojila so známym influencerom a youtuberom Matúšom Okajčekom, ktorého mladá generácia pozná pod menom To je ten náš Matúš. Cieľom bol sociálny experiment. Matúš spoločne s neplnoletými volavkami Dobromilou (17 rokov) a Eliášom (16 rokov) v uliciach Nitry a Trnavy pred rokom oslovovali náhodných okoloidúcich fajčiarov s prosbou o cigaretu. A výsledok ich experimentu bol alarmujúci - približne 95 % dospelých fajčiarov bez problémov, bez otázky na vek, dokonca aj v prítomnosti vlastných detí, dalo našim maloletým volavkám cigaretu.

POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH. Ľahostajnosť dospelej verejnosti voči fajčeniu tínedžerov, akceptovaniu a zľahčovaniu tejto témy je vážny problém. Morálnu zodpovednosť za fajčenie neplnoletých máme všetci, je naším spoločným problémom. Odborníci združení v iniciatíve Na veku záleží prinášajú preto niekoľko odporúčaní pre rodičov a okolie, ako môžu pomôcť s problémom fajčenia ich detí.

AKO PREDCHÁDZAŤ TOMU, ABY NAŠE DETI A TÍNEDŽERI ZAČALI FAJČIŤ.
 1. Porozprávajte sa doma o škodlivých účinkoch fajčenia - ako sú znížená imunita, problémy s dýchaním, či krvným tlakom, častejšie bolesti hlavy, väčšia únava, slabší výkon, nezdravá pleť, rýchlejšia tvorba vrások kože, zvýšená kazivosť zubov, zápach z úst a ako to ovplyvňuje fyzickú kondíciu a výdrž.
 2. Budujte si otvorený vzťah so svojím tínedžerom. Komunikujte otvorene a trávte viac času so svojím tínedžerom. Zaujímajte sa a rozprávajte sa so svojím tínedžerom častejšie. Vďaka dobrým vzťahom sa s vami podelí o svoje problémy.
 3. Poznajte, čo stresuje vaše dieťa. Práve problém v škole, s priateľmi, vo vzťahoch, či doma môžu byť dôvodom, prečo začnú fajčiť, a určite sú dôležitým dôvodom, prečo nevedia s fajčením skončiť.
 4. Spoznajte priateľov a partiu svojho tínedžera. Nechajte svojho tínedžera pozvať svojich priateľov k vám domov, aby ste ich spoznali a mohli tráviť čas so svojím dieťaťom a jeho priateľmi.
 5. Buďte dobrým vzorom - nefajčite. Ak nefajčíte, podeľte sa o svoje skúsenosti o tom, prečo a ako ste sa rozhodli nefajčiť. Ak stále fajčíte, rozhodnite sa prestať fajčiť. Ak to nedokážete urobiť sami, hľadajte programy na odvykanie od fajčenia, ktoré vám pomôžu prestať fajčiť.
 6. Pomôžte mu prestať fajčiť. Zatiaľ čo mnohí dospievajúci, ktorí fajčia, si myslia, že môžu kedykoľvek prestať, výskumy ukazujú, že to zvyčajne nie je pravda. Tínedžeri sa môžu stať závislými už po vyfajčení piatich balení cigariet. Poraďte sa a urobte spoločný plán, ako prestať fajčiť.
Spoty z minuloročnej kampane.