Viac o projekte

Fajčenie detí a tínedžerov je problém. Na ich veku veľmi záleží.

Iniciatíva Na veku záleží sa už takmer štvrťstoročie venuje problematike fajčenia mladistvých a maloletých. Vzdelávame nielen predajcov a širokú verejnosť, aby neboli ľahostajní a nepredávali, či neponúkali neplnoletým deťom tabakové výrobky, ale prostredníctvom projektu H3KNISA aktívne oslovuje aj stredoškolákov, ktorým ich motivuje, aby nefajčili.

Tabaková mládež

Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie. Na prahu dospelosti má skúsenosti s fajčením polovica opýtaných tínedžerov. Až 90 % z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť pred 19. rokom života.

Dodržiavanie zákona a spolupráca zainteresovaných strán prináša výsledky.

Pomôcť vyriešiť problém fajčenia neplnoletých deti môžeme jedine spoločne. Dôležitý je nielen prístup výrobcov, obchodníkov, trafík, reštaurácií, pivární a krčiem, ale aj dospelých ľudí, prevažne fajčiarov a kamarátov, ktorí mladistvým tabakové výrobky predávajú a ponúkajú.

Fajčenie mladých a zdravie

Na mladý organizmus, ktorý je ešte stále vo vývoji, má fajčenie ešte závažnejší vplyv, ako u dospelých. Aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov:
 
 • významne znížiť imunitu,
 • znížiť obsah kyslíka v krvi,
 • spôsobovať častejšie respiračné ochorenia,
 • zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku,
 • podpísať sa pod väčšiu únavu detí,
 • mať vplyv na pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy,
 • spôsobovať rýchlejšie kazenie zubov
 • a z estetického hľadiska v jeho dôsledku viac páchne z úst a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások.

Partneri tohto projektu

Odborný garant

Slovenská obchodná inšpekcia

Odborný garant

Úrad verejného Zdravotníctva SR

Partneri

SAMO

Partneri

Asociácie hotelov a reštaurácií

Partneri

ZOCR SR

Partneri

Philip Morris Slovakia

História projektu na osi

Za všetko hovorí graf

Slovenská obchodná inšpekcia každoročne vykonáva kontroly predajcov ktoré sú zamerané na predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Na základe použitia rovnakej metodiky vykonávania kontroly, vieme navzájom porovnať každý rok alebo daný polrok. Kontroly v rámci projektu sa vykonávajú od roku 2009. Výsledky kontroly si môžete pozrieť v uvedenom grafe.

Skúsenosť s fajčením

Tínedžerský a školský vek je najcitlivejším obdobím, kedy začínajú mladí ľudia skúšať návykové látky a sú príčinou začiatku ich pravidelného užívania. Čím skôr dieťa začne s fajčením, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku závislosti na fajčení vo vyššom veku. Samozrejme nemenej významný je negatívny vplyv fajčenia počas dospievania na celkové zdravie v dospelosti. Viac ako polovica detí v školskom veku 11 - 14 rokov skúsila niekedy cigaretu. Tretina z nich fajčí aspoň raz mesačne. Denne fajčí až štvrtina žiakov základných škôl v tínedžerskom veku.

Skúsenosti s fajčením

Skúsenosti s fajčením potvrdilo 40 % mladých ľudí vo veku 15 až 17 rokov. Štvrtina fajčí denne (14%), resp. niekoľkokrát za týždeň (12%).

Kedy začínajú deti fajčiť?

Až 90 % z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť v tínedžerskom veku. Na Slovensku približná polovica mladých fajčiarov začala fajčiť vo veku 15 až 16 rokov . Viac ako tretina mladistvých začala fajčiť ešte pred 15. rokom života.

Fajčenie, priatelia a komunita

Prvým zdrojom cigariet pre neplnoleté deti sú priatelia a kamaráti z partie. Zvedavosť, neznalosť, neskúsenosť, dokázať si niečo, ale aj pocit patriť do partie, sú dôvody, prečo mladí ľudia začínajú fajčiť v skorom veku. Vzťah k fajčeniu ovplyvňujú priatelia do značnej miery. Ak fajčí partia, alebo niekto z partie, riziko získania ďalšieho fajčiara do partie je omnoho vyššia. Takmer dve tretiny neplnoletých fajčiarov uvádzajú, že fajčia aj ich priatelia a oni nechcú byť iní. Menej ako polovica mladých fajčí, pretože im to chutí alebo preto, že fajčenie im príde trendy a cool. Pätina mladých fajčí, pretože sa u nich doma vždy fajčilo, tak „prečo nie ja“.

Fajčenie v rodine

Slovensko podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí ku krajinám s pomerne vysokým výskytom fajčenia. Závislosť na fajčení je vyššia ak s ním začínajú mladí ľudia už v tínedžerskom veku. Výrazný vplyv na rozhodnutie u nedospelých detí či a kedy začať fajčiť má skutočnosť, že aspoň jeden z rodičov v domácnosti fajčí. Podľa posledných prieskumov u detí vo veku 11 – 15 rokov fajčí približne pätina matiek a tretina otcov.

Fajčenie v rodine

Slovensko podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí ku krajinám s pomerne vysokým výskytom fajčenia. Závislosť na fajčení je vyššia ak s ním začínajú mladí ľudia už v tínedžerskom veku. Výrazný vplyv na rozhodnutie u nedospelých detí či a kedy začať fajčiť má skutočnosť, že aspoň jeden z rodičov v domácnosti fajčí. Podľa posledných prieskumov u detí vo veku 11 – 15 rokov fajčí približne pätina matiek a tretina otcov.

Čo si mladí myslia o škodlivosti fajčenia?

Fajčenie tínedžerov má omnoho závažnejší dopad na ich zdravie. Závislými sa môžu stať už po vyfajčení piatich balení cigariet. Takmer polovička z nich však škodlivosť fajčenia nerieši. Ďalšia takmer tretina vplyv fajčenia na zdravie bagatelizuje.

H3KNISA

Iniciatíva v roku 2021 rozbehla projekt H3KNISA, ktorý oslovuje hlavne stredoškolákov.

Viaceré prieskumy mladistvých Slovákov a Sloveniek poukázali na nepriaznivé skutočnosti – takmer polovica stredoškolákov pravidelne, denne fajčí. Cigarety im dávajú kamaráti a dospelí, vedia si ich však kúpiť aj sami. Na fajčení nevidia nič zlé, nevnímajú ho, že im škodí a že je škodlivé aj pre okolie. Preto je veľmi dôležité komunikovať intenzívne na širokú laickú verejnosť, ktorá je ľahostajná k fajčeniu mladistvých a detí, ale tiež nevyhnutnosť ísť priamo k mladistvý, stredoškolákom. Tak vznikol projekt H3KNISA.

Vieme, že na mladých ľudí nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia. Ak by ale aj chceli skončiť s fajčením, stres (škola, vzťahy, rodičia, priatelia, partia, spoločnosť), je jedným z dôvodov, prečo sa im to nedarí prestať fajčiť alebo ani nezačínať. Naše reprezentatívne prieskumy a brainstormingy ukázali, že stredoškoláci radi diskutujú, debatujú v malých komunitách a vzhliadajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne v ich „veku“, ktorí už niečo dosiahli.

Cieľom projektu H3KNISA je prostredníctvom sociálnych sietí a spoluprácou so strednými školami ponúknuť tínedžerom alternatívu namiesto fajčeniu a to formou rôznych rozvíjajúcich výziev, zaujímavých a motivujúcich tém a lektorov, ktorí prinášajú generácii tretieho tisícročia (3K generácia) atraktívnym spôsobom možnosť hecnúť sa a heknúť si svoj život k lepšiemu, kde fajčenie nemá miesto.
 
 • Pozrite si video dokument o aktivitách H3KNISA na stredných školách a Deň bez vyučovania plný zaujímavých a inšpiratívnych workshopov.
 
 • Ak sa chcete H3KNÚŤ tiež, dajte follow na IG H3KNISA

Tipy pre rodičov

MÁTE DOMA TÍNEDŽERA? FAJČÍ?
ČO MÔŽU ROBIŤ RODIČIA A OKOLIE


Zodpovedný prístup výrobcov, vzdelávanie predajcov, prísna legislatíva a kontroly štátnych orgánov nemôžu byť jediné, čo majú problém fajčenia detí a mladistvých riešiť.

Iniciatíva Na veku záleží sa minulý rok spojila so známym influencerom a youtuberom Matúšom Okajčekom, ktorého mladá generácia pozná pod menom To je ten náš Matúš. Cieľom bol sociálny experiment. Matúš spoločne s neplnoletými volavkami Dobromilou (17 rokov) a Eliášom (16 rokov) v uliciach Nitry a Trnavy pred rokom oslovovali náhodných okoloidúcich fajčiarov s prosbou o cigaretu. A výsledok ich experimentu bol alarmujúci - približne 95 % dospelých fajčiarov bez problémov, bez otázky na vek, dokonca aj v prítomnosti vlastných detí, dalo našim maloletým volavkám cigaretu.

POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH. Ľahostajnosť dospelej verejnosti voči fajčeniu tínedžerov, akceptovaniu a zľahčovaniu tejto témy je vážny problém. Morálnu zodpovednosť za fajčenie neplnoletých máme všetci, je naším spoločným problémom. Odborníci združení v iniciatíve Na veku záleží prinášajú preto niekoľko odporúčaní pre rodičov a okolie, ako môžu pomôcť s problémom fajčenia ich detí.

AKO PREDCHÁDZAŤ TOMU, ABY NAŠE DETI A TÍNEDŽERI ZAČALI FAJČIŤ.
 1. Porozprávajte sa doma o škodlivých účinkoch fajčenia - ako sú znížená imunita, problémy s dýchaním, či krvným tlakom, častejšie bolesti hlavy, väčšia únava, slabší výkon, nezdravá pleť, rýchlejšia tvorba vrások kože, zvýšená kazivosť zubov, zápach z úst a ako to ovplyvňuje fyzickú kondíciu a výdrž.
 2. Budujte si otvorený vzťah so svojím tínedžerom. Komunikujte otvorene a trávte viac času so svojím tínedžerom. Zaujímajte sa a rozprávajte sa so svojím tínedžerom častejšie. Vďaka dobrým vzťahom sa s vami podelí o svoje problémy.
 3. Poznajte, čo stresuje vaše dieťa. Práve problém v škole, s priateľmi, vo vzťahoch, či doma môžu byť dôvodom, prečo začnú fajčiť, a určite sú dôležitým dôvodom, prečo nevedia s fajčením skončiť.
 4. Spoznajte priateľov a partiu svojho tínedžera. Nechajte svojho tínedžera pozvať svojich priateľov k vám domov, aby ste ich spoznali a mohli tráviť čas so svojím dieťaťom a jeho priateľmi.
 5. Buďte dobrým vzorom - nefajčite. Ak nefajčíte, podeľte sa o svoje skúsenosti o tom, prečo a ako ste sa rozhodli nefajčiť. Ak stále fajčíte, rozhodnite sa prestať fajčiť. Ak to nedokážete urobiť sami, hľadajte programy na odvykanie od fajčenia, ktoré vám pomôžu prestať fajčiť.
 6. Pomôžte mu prestať fajčiť. Zatiaľ čo mnohí dospievajúci, ktorí fajčia, si myslia, že môžu kedykoľvek prestať, výskumy ukazujú, že to zvyčajne nie je pravda. Tínedžeri sa môžu stať závislými už po vyfajčení piatich balení cigariet. Poraďte sa a urobte spoločný plán, ako prestať fajčiť.
Spoty z minuloročnej kampane.